Πρώτη σελίδα
 
 Curriculum vitae
 Ημερολόγιο
 
 Ποιητικά
 Δοκίμια & άρθρα
 Μεταγραφές
 Συνεντεύξεις
 Τα επικαιρικά
 Ατάκτως ερριμμένα
 
 Κ.Κ. in Translation
 Εικονοστάσιον
 
 Ξενώνας
 Έριδες
 Florilegium
 
 
 Συνδεσμολόγιο
 Impressum
 Γραμματοκιβώτιο
 Αναζήτηση
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1 ποίημα + 5 μεταφράσειςΑΝΤΙΝΟΜΙΕΣ


Τα χείλη του μεσημεριού
πάνω στο χιόνι

Της θάλασσας το βλέμμα
που στεγνώνει

Πόλεις βαθύρριζες
που παρασύρει ο αέρας

Το σάλιο της νύχτας
στον λαιμό της μέρας

Ρολόγια ευκίνητα,
ανάπηρα χρόνια

Ενός χαμόγελου αρραγούς
η ερειπωμένη εικόνα

Το δώρο που σου δόθηκε
και δεν σου ανήκει

Η ήττα
που εξαγόρασε τη νίκη

Η ξηρασία της σκέψης μου
και του κορμιού σου οι βάλτοι

Το αιφνίδιο ρίγος
του παλιού εφιάλτη


Κ. Κουτσουρέλης, De arte amandi,
Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα 2004


CONTRADICTIONS


The lips of the summer
on the snow

The sea's look
which dries

Cities deeprooted
blown by the wind

The saliva of the night
on the neck of the day

Agile watches
handicapped years

Τhe ruinous image
οf an unbroken smile

The gift that was given to you
and does not belong to you

The defeat that
needed the victory

The drought of my thought
and the swamps of your body

The sudden shiver
of the old nightmare


μετάφραση στα αγγλικά: Sapphire

ANTINOMIE


Le labbra del meriggio
sulla neve

Lo sguardo del mare
che si asciuga

Città dalle radici fonde
che trancina il vento

La saliva della notte
nella gola del giorno

Orologi agili,
invalidi anni

L'immagine scheggiata
di un sorriso intatto

Il dono che ti è stato fatto
e non ti spetta

La sconfitta
che riscata la vittoria

La siccità del mio pensiero
e le paludi del tuo corpo

L'improvviso brivido
del vecchio incubo


μετάφραση στα ιταλικά: Donata Berra

PRIEŠINGYBĖS


Vidurdienio lūpos
ant sniego

Džiūstantis
jūros žvilgsnis

Vėjo verčiami
Miestai stipriomis šaknimis

Ant dienos kaklo sustingęs
nakties bučinys

Skubantys laikrodžiai
stovintys metai

Raiškios šypsenos
blukus vaizdinys

Tau nepriklausanti
duota tau dovana

Pralaimėjimas
pergalės išpirka

Mano proto dykynė
Tavo kūno klampynė

Netikėta baimė
nuo praeitos nelaimės


μετάφραση στα λιθουανικά: Dalia Staponkutė

ANTINOMIES


Les lèvres de midi
sur la neige

Le regard de la mer
qui sèche

Des villes aux racines profondes
qu'emporte le vent

La salive de la nuit
au cou du jour

Des horloges agiles,
des années invalides

D'un sourire ferme
l'image ruinée

Le cadeau qu'on t'a donné
et qui ne t'appartient pas

La défaite
qui a racheté la victoire

La sécheresse de ma pensée
et les marécages de ton corps

Le frisson soudain
du vieux cauchemar


μετάφραση στα γαλλικά: Philippe Beck

GEGENSÄTZE


Die Lippen des Mittags
auf dem Schnee

Der Blick des Meeres,
trocken geweht

Fortgerissen vom Wind
die tief gegründete Stadt

Am Halse des Tages
der Speichel der Nacht

Bewegliche Uhren,
behinderte Jahre

Eines unverdorbenen Lächelns
ruinierte Wiedegabe

Das Geschenk, das du bekommen hast
und das dir nicht gehört

Die Niederlage dessen,
der den Sieg erklärt

Die Dürre meines Denkens
und deines Körpers dunkler See

Des alten Nachtmahrs
Schauder jäh


μετάφραση στα γερμανικά: Uwe Kolbe


Content Management Powered by UTF-8 CuteNews

© Κώστας Κουτσουρέλης