Πρώτη σελίδα
 
 Curriculum vitae
 Ημερολόγιο
 
 Ποιητικά
 Δοκίμια & άρθρα
 Μεταγραφές
 Συνεντεύξεις
 Τα επικαιρικά
 Ατάκτως ερριμμένα
 
 Κ.Κ. in Translation
 Εικονοστάσιον
 
 Ξενώνας
 Έριδες
 Florilegium
 
 
 Συνδεσμολόγιο
 Impressum
 Γραμματοκιβώτιο
 Αναζήτηση
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Παραβολή
   

   ΥΠΗΡΧΑΝ ΚΑΠΟΤΕ –ποιος δεν το ξέρει;–
   τόσοι άγγελοι ψηλά στον ουρανό,
   που άλλο πετούμενο εκεί πάνω να σταθεί
   ήταν αδύνατο σχεδόν να καταφέρει.

   Γι' αυτό και κάποιοι ιθύνοντες
   –κατόπιν ικανών συλλογισμών–
   το χάος είπαν να ρυθμίσουν
   και τάξη να επιβάλουν. Τι αμνήμονες!

   μια κι όλως διόλου λησμονήσαν ασφαλώς
   πως δεν σηκώνει τέτοιες διευθετήσεις
   ο κόσμος των πνευμάτων,
   ο κόσμων των ουράνιων ταγμάτων γενικώς.

   Έκτοτε οι άγγελοι εξέλιπαν οριστικώς
   κι απόμεινε σε μας ο άδειος ουρανός.
Parabel


   ES GAB –wer weiß das nicht?– vor Zeiten
   so viele Engel hoch droben im Himmel,
   daß all den andern geflügelten Wesen
   es fast unmöglich war mitzuhalten.

   So daß ein paar Verantwortliche drauf brannten
   –nach reiflicher Überlegung–
   das Chaos zu sortieren,
   und Ordnung zu schaffen – die Ignoranten!

   Wohl war ihnen ganz entfallen,
   daß solcherlei Eingriff nicht duldet
   die Welt der Geister,
   die Welt der himmlischen Scharen vor allem.

   Seitdem sind die Engel ganz ausgestorben,
   und uns ist der Himmel so leer geworden.μετάφραση στα γερμανικά
Uwe Kolbe
   

Parabole


   IL Y AVAIT autrefois –qui ne le sait pas?–
   tant d'anges en haut dans le ciel
   que d'autres volatils n'arrivaient presque pas
   à rester là-haut.

   C'est pourquoi quelques dirigeants
   –après beaucoup de réflexion–
   ont décidé de régler le chaos
   et d'imposer l'ordre – quels oublieux!

   Ils avaient tout à fait oublié sans doute
   qu'il ne supporte pas de tels arrangements
   le monde des esprits,
   le monde des ordres célestes en général.

   Dès lors les anges ont disparu
   et le ciel vide est resté à nous.μετάφραση στα γαλλικά
Philippe Beck


Palyginimas


   KADAIS danguje –kas nežino–
   knibždėjo daugybė angelų
   kitiems skraiduoliams įsiterpti
   buvo nepaprastai sunku.

   Dėl to kažkokie valdovai
   viską apskaičiavę uoliai
   nutarė chaosą užbaigti
   įvesti tvarką – užmaršuoliai!

   Be abejo jie visiškai pamiršo
   kad ne dangaus pasauliui
   ne dangaus įstatymų pasauliui
   paklusti tvarkos vajui.

   Taigi angelai suvisam išnyko
   ir tuščią dangų mums paliko.μετάφραση στα λιθουανικά
Dalia Staponkutė


Parable


   IN OLDEN TIMES - but surely we all know? -
   There were so many angels in the sky
   That all the other celestial hosts
   Found it nigh impossible to get by.

   This is why the powers that be
   After much protracted contemplation
   Ached to regulate the anarchy
   Impose some order - oh the obfuscation!

   It was far beyond their giddy wits
   To conceive that such intrusions are most
   Intolerable in the world of spirits
   Especially in the realm of heavenly hosts.

   Since then there are no angels left to fly
   And what remains is naught but empty sky.
   


μετάφραση στα αγγλικά
Rοy Κift


Parable


   THERE WERE once –who does not know it?–
   so many angels up in the sky
   that for any other celestial being
   it was almost impossible to fly.

   That's why the authorities
   –after adequate considerations–
   the chaos intended to arrange
   and order to enforce – how unmindful!

   Since they certainly forgot
   that such arrangements can not
   be made in the world of the spirits,
   in the world of the heavenly battalions.

   Since then there is no angel left to fly
   and what remained to us is just the empty sky.μετάφραση στα αγγλικά
Sapphire       
Βλ. ακόμη :

  — Due Poesie | traduzione di DΟΝΑΤΑ ΒΕRRΑ
  — 1 Gedicht | 1 Ποίημα | 1 Eilėraštis
  — Two Poems | translated by ΡΗΙLIP RΑΜΡ
  — Bilder des Schlafs | Νachdichtung von ΝΙΝΑ ΒUΝGΑRΤΕΝ
  — 1 Poem + 5 Translations
  — Los labios del mediodía | traducción de GIORGOS LYKOTRAFITIS
  — Settlement of Accounts | translated by GEORGE TRIALONIS
    


[ 23. 7. 2007 ]
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews

© Κώστας Κουτσουρέλης