Πρώτη σελίδα
 
 Curriculum vitae
 Ημερολόγιο
 
 Ποιητικά
 Δοκίμια & άρθρα
 Μεταγραφές
 Συνεντεύξεις
 Τα επικαιρικά
 Ατάκτως ερριμμένα
 
 Κ.Κ. in Translation
 Εικονοστάσιον
 
 Ξενώνας
 Έριδες
 Florilegium
 
 
 Συνδεσμολόγιο
 Impressum
 Γραμματοκιβώτιο
 Αναζήτηση
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Λάμπρου Λαρέλη

ΣΟΝΕΤΤΟ ΠΕΡΙΑΥΤΟΛΟΓΙΚΟἩ πρώτη στροφὴ σχολιάζει
μὲ ὕφος σαφῶς στιβαρὸν
τῶν στίχων αὐτῶν τὸ παρόν·
καὶ γι' ἄλλα οὐδόλως τὴν νοιάζει.

Ἡ δεύτερη, πάλι, ἐπιμένει
μὲ ἀκμαία, φρονῶ, τὴν φωνὴ
νὰ δρέψει μιὰ κρίση εὐμενή·
σὲ τέτοιο σκοπὸ εἶναι ταμένη.

Ἡ τρίτη στροφὴ συνεχίζει
μὲ βούληση ἐξόχως στερρᾶ
τὸ ποίημα ἐτοῦτο νὰ χτίζει.

Ἡ τέταρτη σὲ αἶνο τὸ ὑψώνει
μὲ μέτρα εὐγενῆ καὶ λαμπρά.
Κι ἐξ ἴσου κομψά — τὸ τελειώνει.Από το βιβλίο: Lambros Larelēs, Analekta,
Herausgegeben von Prof. Dr. Dr. h. c. mult.
Horst-Winfried von Grubbenmayr,
Theubner Verlag, Λιψία 1996, τόμ. 2ος, σ. 712.ΔΕΙΓΜΑ ΕΞ ΟΝΥΧΟΣ από την μνημειώδη έκδοση των Αναλέκτων, που φρόντισε ο Χορστ-Βίνφρηντ φον Γκρούμπενμάυερ, θεράπων οτρηρός της αρχαίας όσο και της νεωτέρας γραμματείας μας, το "Σονέττο περιαυτολογικό" του Λάμπρου Λαρέλη συνεχίζει μια μακρά ευρωπαϊκή παράδοση. Αυτήν της ευθέως αυταναφορικής, εαυτοσκοπικής μάλιστα ποιήσεως, τα θεμέλια της οποίας έθεσε κατά τους 16ο και 17ο αιώνες ο Ισπανός Λόπε δε Βέγα.

Όπως σημειώνει ο εκλεκτός ελληνιστής στο κριτικό του υπόμνημα, η ακριβής τοποχρονολόγηση του ποιήματος είναι ακροσφαλής. Από εσωτερικές και μόνον ενδείξεις, συνάγεται ότι πρόκειται για έργο της λεγόμενης μέσης περιόδου του Λαρέλη, κατά την οποία ο ποιητής διέμενε ως επί το πλείστον στο Σαντιάγο δε Κομποστέλα της Γαλικίας. Για περισσότερες πληροφορίες ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ανατρέξει στο θεμελιώδες Λ. Λαρέλη Βιοχρονογραφικά Προλεγόμενα του Ι.Δ. Ψαλιδόπουλου, που εξέδωσε πέρυσι το "Κέντρον Μελέτης Σονεττογράφων της Διασποράς" (ΚΜΣΔ) της Ακαδημίας Αθηνών.

Η αναδημοσίευση του ποιήματος, καθώς και ορισμένων άλλων λαρέλειων συνθεμάτων, που θα ακολουθήσει εδώ προσεχώς, γίνεται με την ευγενή άδεια του επιμελητού. Ας μου επιτραπεί λοιπόν και από την θέση αυτή να τον ευχαριστήσω.Βλ. ακόμη :

Σονέττο κατά παραγγελία


[ 18. 7. 2008 ]


Content Management Powered by UTF-8 CuteNews

© Κώστας Κουτσουρέλης