Πρώτη σελίδα
 
 Curriculum vitae
 Ημερολόγιο
 
 Ποιητικά
 Δοκίμια & άρθρα
 Μεταγραφές
 Συνεντεύξεις
 Τα επικαιρικά
 Ατάκτως ερριμμένα
 
 Κ.Κ. in Translation
 Εικονοστάσιον
 
 Ξενώνας
 Έριδες
 Florilegium
 
 
 Συνδεσμολόγιο
 Impressum
 Γραμματοκιβώτιο
 Αναζήτηση
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Αέρας αύγουστος 7  
Η ΘΑΛΑΣΣΑ, Η ΕΔΕΜ : μια αλληγορία
      προβλέψιμη, μια ισχνή παραβολή,
  μι' αναλαμπή απ' αυτές που αφλογιστία

  προδίδουν περισσότερο, ένδεια ποιητική.
      Κι όμως, εμπρός τους στέκομαι, εδώ
  με χέρια επίμονα ξανά τις συλλαβίζω

  — η θ ά λ α σ σ α , η Ε δ έ μ — ,
      το πρόσωπό τους στο γαλάζιο σχηματίζω,
  με κόπο γράφω τ' όνομά τους στο νερό.

  Η θάλασσα, η Εδέμ : μια εξίσωση κοινή,
      μια προσδοκία του συρμού, συνηθισμένη,
  μια κυκλική μεταφορά κενή σαν το μηδέν,

  λαμπρή κι αχρείαστη όπως το τοτέμ
      που έστησε κάποτε θεό
  μια πίστη από καιρό καταργημένη.

  Με κόπο γράφω στο νερό. Λέξη δεν μένει.       

       
  — Αέρας αύγουστος 1
  — Αέρας αύγουστος 2
  — Αέρας αύγουστος 3
  — Αέρας αύγουστος 4
  — Αέρας αύγουστος 5
  — Αέρας αύγουστος 6
  — Αέρας αύγουστος 7

  — Αέρας αύγουστος 9
  — Αέρας αύγουστος 10

  — Ιντερμέδιο α

  — Αέρας αύγουστος 12
  — Αέρας αύγουστος 13
  — Αέρας αύγουστος 14
  — Αέρας αύγουστος 15
  — Αέρας αύγουστος 16
  — Αέρας αύγουστος 17

  — Αέρας αύγουστος 19
  — Αέρας αύγουστος 20
  — Αέρας αύγουστος 21
  — Αέρας αύγουστος 22

  — Αέρας αύγουστος 23
  — Αέρας αύγουστος 24
  — Αέρας αύγουστος 25
  — Αέρας αύγουστος 26

  — Αέρας αύγουστος 29
  — Αέρας αύγουστος 30

  — Αέρας αύγουστος 32
  — Αέρας αύγουστος 33
    

[ Μεγάλo Σάββατο, 18. 4. 2009 ]


Content Management Powered by UTF-8 CuteNews

© Κώστας Κουτσουρέλης