Πρώτη σελίδα
 
 Curriculum vitae
 Ημερολόγιο
 
 Ποιητικά
 Δοκίμια & άρθρα
 Μεταγραφές
 Συνεντεύξεις
 Τα επικαιρικά
 Ατάκτως ερριμμένα
 
 Κ.Κ. in Translation
 Εικονοστάσιον
 
 Ξενώνας
 Έριδες
 Florilegium
 
 
 Συνδεσμολόγιο
 Impressum
 Γραμματοκιβώτιο
 Αναζήτηση
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Αέρας αύγουστος 32  
ΗΧΟΥΝ ΠΑΡΑΦΩΝΑ οι σταγόνες της βροχής :
     μια στίξη υπόκωφη, κοφτή. Μια ακολουθία
  από σιωπές και φθόγγους συνεχείς

  που φτάνει ανάκατα ώς εδώ,
     χωρίς καν νόημα δικό της ή σκοπό,
  σαν περιττή, αχρείαστη ομιλία.

  Ηχούν σαν πλήκτρα γραφομηχανής :
     φαίνεται, στην κοιλιά της γης
  συντάσσει τώρα ο Oυρανός

  την τελική του απολογία.
     Μια απολογία αζήτητη, ενοχής
  για μια υπόσχεση παλιά, μια Επαγγελία —

  που διαψεύστηκε οικτρά,
     έμεινε ωστόσο δίχως τιμωρία.
  Πέφτει παράφωνα η βροχή, βαριά.

  Χωρίς καν νόημα ή σκοπό. Χωρίς αιτία.

       
  — Αέρας αύγουστος 1
  — Αέρας αύγουστος 2
  — Αέρας αύγουστος 3
  — Αέρας αύγουστος 4
  — Αέρας αύγουστος 5
  — Αέρας αύγουστος 6
  — Αέρας αύγουστος 7

  — Αέρας αύγουστος 9
  — Αέρας αύγουστος 10

  — Ιντερμέδιο α

  — Αέρας αύγουστος 12
  — Αέρας αύγουστος 13
  — Αέρας αύγουστος 14
  — Αέρας αύγουστος 15
  — Αέρας αύγουστος 16
  — Αέρας αύγουστος 17

  — Αέρας αύγουστος 19
  — Αέρας αύγουστος 20
  — Αέρας αύγουστος 21
  — Αέρας αύγουστος 22

  — Αέρας αύγουστος 23
  — Αέρας αύγουστος 24
  — Αέρας αύγουστος 25
  — Αέρας αύγουστος 26

  — Αέρας αύγουστος 29
  — Αέρας αύγουστος 30

  — Αέρας αύγουστος 32
  — Αέρας αύγουστος 33

    
[ 21. 4. 2009 ]


Content Management Powered by UTF-8 CuteNews

© Κώστας Κουτσουρέλης