Πρώτη σελίδα
 
 Curriculum vitae
 Ημερολόγιο
 
 Ποιητικά
 Δοκίμια & άρθρα
 Μεταγραφές
 Συνεντεύξεις
 Τα επικαιρικά
 Ατάκτως ερριμμένα
 
 Κ.Κ. in Translation
 Εικονοστάσιον
 
 Ξενώνας
 Έριδες
 Florilegium
 
 
 Συνδεσμολόγιο
 Impressum
 Γραμματοκιβώτιο
 Αναζήτηση
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Settlement of Accounts
SETTLEMENT OF ACCOUNTS

I know, my sweet love,
that I have really gone too far
with all my writing and singing to you
in your absence nearly two years now,
without your asking for any of this
even without bothering about it.

Since you are already away,
and with someone else; yes, I know —
I wonder what's with this
resurrected nostalgia in me
for all that I have long lost
(the soft cheeks of your willing face,
your inviolate foot
under the boundless bedsheets).

Therefore yourself
do well to counsel me right
that the fullness of time has come,
that the time is nigh for me
to sail away from your shores,
other charts unfold,
bitter memories to kill.

So that I rid you of me
and I rid of you
once and for all.

Translated by
George Trialonis


ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Το ξέρω, αγάπη μου γλυκειά,
πως το 'χω ειλικρινά παραξηλώσει
μ' όσα σου γράφω και σου τραγουδώ
κοντά δυο χρόνια ερήμην σου,
χωρίς να το ζητάς,
χωρίς και να ενοχλείσαι.

Αφού εσύ είσαι τώρα αλλού
και μ' άλλον, ναι, το ξέρω —
τι θέλει και με πιάνει αλήθεια
η νεκραναστημένη ετούτη νοσταλγία
για όλ' αυτά που από καιρό έχω χάσει
(της όψης σου της δοτικής τις απαλές παρειές,
το πόδι σου τ' ανέγγιχτο
μες στ' αχανή σεντόνια).

Ώστε κι εσύ από μέρους σου
άριστα και σωστά με συμβουλεύεις
ότι ήρθε πια το πλήρωμα του χρόνου,
ήγγικεν ο καιρός
από τις θάλασσές σου ν' αποπλεύσω,
σε χάρτες άλλους ν' ανοιχτώ,
άφιλες μνήμες να σκοτώσω.

Κι εσένα ν' απαλλάξω
και από σένα εγώ
μια και καλή ν' απαλλαγώ.

       
Βλ. ακόμη :

  — 1 Gedicht | 1 Ποίημα | 1 Eilėraštis

  — Due Poesie | traduzione di DΟΝΑΤΑ ΒΕRRΑ
  — Two Poems | translated by ΡΗΙLIP RΑΜΡ
  — Bilder des Schlafs | Νachdichtung von ΝΙΝΑ ΒUΝGΑRΤΕΝ
  — 1 Poem + 5 Translations
  — Los labios del mediodía | traducción de GIORGOS LYKOTRAFITIS
  — 1 Poem in 6 Versions    


[ 31. 7. 2009 ]


Content Management Powered by UTF-8 CuteNews

© Κώστας Κουτσουρέλης